İçeriğe geç

Psikanalitik Psikoterapi

psikoterapi

Psike (ruh) ile -loji (Bilim) kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkan Latince kelimedir. İlk olarak 1732 yılında Alman bir tabibin metninde geçse de, psikoloji biliminin sistematik hale gelmesi ve gelişmesi günümüze çok uzak değildir. 1800’lü yılların sonuna doğru ayırıcı tanılar ile üzerine çalışılmaya başlanan tıbbi bir daldır. Ancak psikoloji bilimine en önemli katkıların başlaması, Sigmund Freud’un “psikanaliz” olarak isimlendirdiği terapi yönelimini sistematik hale getirmesiyle başlamıştır. Sigmund Freud’un açtığı yolda psikanaliz ekolüne bağlı ya da tepki olarak çeşitli terapi ekolleri ortaya çıkmıştır.

Psikanaliz ile psikoloji bilim yeni bir kavramla zenginleşmiştir. Sistematik bir iyileştici, tedavi edici anlamına gelen terapi kavramıdır. Psikoterapi, ruhsal olarak günlük yaşantısını engelleyen durumların sistematik çalışma ile ortadan kalkmasını amaçlamaktadır. Özellikle, psikanalize tepki olarak ortaya çıkan terapi ekolleri, terapiye başvuran kişilere daha kısa süreli ve semptom odaklı tedavi sunduklarını savunmaktadır.

Psikanaliz ekolü, ortaya çıktığı günden günümüze kadar, başlıca semptomların iyileştirilmesinin kalıcı bir çözüm olmadığını savunmaktadır. Bu sebeple, psikanaliz kişinin yaşantısının tamamını ele alan daha kapsamlı ve daha uzun süreli bir çalışma sürdürmektedir. Diğer terapi ekollerinin birçoğunun hedeflediğinin aksine, psikanalitik çalışmalar, semptomları ortadan kaldırmaktan ziyade kişinin benliğini güçlendirerek yaşantıları ile kendisinin baş etmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ancak Sigmund Freud, psikanalize giren kimsenin kendi rahatsızlığının farkına varacağı ve analizden sonra belki de bir daha bir daha hasta olmayacağını savunmaktadır. Bu sebeple, psikanalitik çalışmaların, semptomlar ile değil kişinin bütün yaşantısı ile çalışarak, kişinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgilenmektedir.

Psikanalitik psikoterapi, insanı dinleme, anlama ve güçlendirme çalışmasıdır. Terapistin hastayı dinlemesi, hastayı anlamaya çalışması ve hastayı güçlendirmesi üzerine bir sistem değildir. Hastanın kendisini anlatırken dinlediği, dinlerken anlamaya çalıştığı ve farkındalıkları ile güçlendiği bir çalışmadır. Psikanalitik terapinin sadece psikolojik olarak rahatsızlık duyan kimselerce değil her birey için uygun ve tavsiye edilen bir süreç olduğu da bir çok gelişmiş ülkelerin uygulamasında görülmektedir.

İletişim ve Randevu

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi ve Kocaeli İzmit’te yetişkinler için psikanalitik psikoterapi uygulaması yapılmaktadır. Randevu için iletişim sayfasından ve sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilirsiniz.