Sanat ve Psikanaliz

27 Temmuz 2019 enes 0

Sanat ve Psikanaliz Sanat ‘ın tanımı Türk Dil Kurumu tarafından, “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.’nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” şeklinde yapılmaktadır. Hiçbir sanat eserini yaratıcısının duygularından bağımsız olarak düşünemeyiz. Sadece sanatçının duyguları bir eseri başarılı bir sanat eseri yapmaya yetmez. Aynı Devamını Oku

Psikoterapide Serbest Çağrışım

14 Temmuz 2019 enes 0

Psikoterapide Serbest Çağrışım Psikoterapi, bilinçte bulunan yaşantıların, duyguların ve düşüncelerin ele alındığı bir tedavi yönteminden fazlasıdır. Bilinç kişi için aydınlık bir alandır. Kişi aydınlıkta yer alan açık seçik gözlenen bir durumu kendi içerisinde çözümleyerek farkındalığını artırabilir. Bilinçte yer alan yaşantı, duygu ve düşünceler kişinin bilincinden uzaklaştırmaya, unutmaya gereksinim duymazlar. Devamını Oku

Homoseksüel Kimliklerin Psikanalitik Anlamları

3 Temmuz 2019 enes 0

Homoseksüel Kimliklerin Psikanalitik Anlamları Homoseksüel, homo ve seksüel kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş Latince kökenli kelimedir. Homo kelimesi “eş” anlamı taşımakla birlikte “insan” anlamına da gelmektedir. Seksüel kelimesi “cinsiyet” anlamını taşımaktadır. Türkçe karşılığı eşcinsel olan homoseksüel içerisinde Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, İnterseksüel cinsel kimlikleri barındırmaktadır. Farklı kültürlerde uzun zaman anormal cinsel Devamını Oku

Psikozda Çocukluk Çağı Sıklığı ve Sosyal İşleyişi

19 Haziran 2019 enes 0

Psikozda Çocukluk Çağı Sıklığı ve Sosyal İşleyişi: Klinik ve Bilişsel Aracıların Araştırılması   Özet Psikozun çocukluk çağında sürekliliği sosyal işlevsellikteki bozulma riskini artırabilir. Bununla birlikte, sıkıntıların işlevsel sonucunun etkilediği yollar keşfedilmedi. Bu çalışma, çocukluk çağı sıklığı ile sosyal işlevsellik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin klinik ve bilişsel aracılarını araştırdı. Devamını Oku

Fanatizm’in Psikanalitik Dinamiği

12 Haziran 2019 enes 0

Fanatizm’in Psikanalitik Dinamiği Dil bilgisi hakimiyeti kişinin hayatını anlamlandırması için önemli etmenlerden bir tanesidir. Dil, bir anlam arayışının sonucudur. Kişiler arasındaki “anlaşılma” arayışı için dil ne kadar önemli ise kişinin kendi anlam arayışı için de bir o kadar önemlidir. Özellikle psikanaliz söz konusu olduğunda sadece söylemenin değil nasıl söylendiğinin Devamını Oku

Bilinçdışı : Topografik Model

27 Mayıs 2019 enes 0

  Bilinçdışı:Topografik Model Bilinçdışı, Sigmund Freud’un insan bilincini tanımlayan topografik modelinin en altında kalan bölümdür. Topografik modelin resmedildiği buzdağının en altında kalan bölüm, aynı zamanda en fazla yere sahip bölümdür. Fanteziler, espiriler, agresyonlar gibi insan hayatında büyük yeri olan eylemlerin dinamiğini oluşturur. Bastırılmak durumunda kalınan bütün malzemeler kişinin bilinçdışını Devamını Oku

Bilinçaltı : Topografik Model

19 Mayıs 2019 enes 0

Bilinçaltı : Topografik Model Topografik model içerisinde bilinç ile bilinçdışı arasında tanımlanan bilinç bölümüdür. Bilinçaltı kişinin bilincinde yer edinemeyen ancak bilinçdışına bastırılmayı gerektirmeyecek verilerin bulunduğu yer olarak tanımlanabilir. Kişi bilincindeki bilgileri bir çaba harcamaksızın ulaşabilmektedir. Bilinçaltındaki bilgiler ise kişinin hatırlamaya çalışması gibi basit bir çaba ile ulaşılabilir bir bölümdür. Devamını Oku

Bilinç : Topografik Model

8 Mayıs 2019 enes 0

Bilinç : Topografik Model Sigmund Freud, insan belleğini üç katmana indirgeyen topografik bir model tanımlamıştır. Topografik model; insan zihninde yer alan yaşantıların farklı katmanlarda muhafaza edildiği tezini ileri sürer. Sigmund Freud’un klinik gözlemleri ile psikanalize dahil ettiği bu model, güncel psikoloji akımlarında kabul görmeye devam eden kavramları içerir. Topografik Devamını Oku

Eros ve Thanatos : Cinsellik ve Saldırganlık

24 Nisan 2019 enes 0

Eros ve Thanatos : Cinsellik ve Saldırganlık Psikanalitik sistem oluşum aşamasında antik dönemden beslenmiştir. Beslendiği kaynaklardan bir tanesi de insanın sahip olduğu, eylemlere ve duygulanıma yön veren iki temel içgüdü: Cinsellik ve saldırganlık kavramlarını temsilleridir. Sigmund Freud’a göre; kişinin eylemlerini, duygulanımını, arzularını belirleyen temel iki içdügü vardır. Cinsellik ve Devamını Oku

Süperego – Benliğin Yapısal Modeli

14 Nisan 2019 enes 0

Süperego – Benliğin Yapısal Modeli Süperego, Sigmund Freud’un benliğin yapısal modelinde üstbenlik olarak tanımladığı yapıdır. Bireyin doğumundan sonra dış gerçekliği farketmesinden sonra oluşmaya başlar. Süperegonun oluşumu bireyin arzularına karşın dış gerçekliğin temsilidir. Süperego, bireyin yetiştiği aileden, dahil olduğu din, örf, adet gibi günlük yaşantıyı sınırlayan etmenlerden doğrudan etkilenmektedir. Kişinin, Devamını Oku

1 2 3 4
Call Now Button