Psikoloji Yazı Dizisi: Aldatma

Psikoloji Yazı Dizisi : Aldatmak

psikoloji, psikolog, terapi, aldatma, istanbul
Psikoloji ve Aldatma

Anahtar Kelimeler : psikoloji, psikolog, terapi, aldatma, istanbul

Psikoloji, insanı anlamak ve davranışları anlamlandırmak üzerine bir bilim dalıdır. İnsan, hayatının hiçbir döneminde rastlantı sonucu bir eylem gözlenemez. Birey hayatı boyunca belirli ilişki kalıplarını, aynı ya da farklı nesne ile çoğu zaman bilinçsizce tekrar eder. Bu tekrar bireyin hayatı boyunca bir kesit duygu, düşünce ve davranışın farklı nesneler ile farklı zamanda tekrarından ibarettir. Bilinçdışında kalan zorlantılı tekrar eylemleri, bilince çıkmadığı takdirde ana karakterin (Ben) değişmeyip farklı figüranlarla (Nesne) oynanan tiyatro oyunundan farksız olacaktır. Sigmund Freud, sevme ve çalışma eylemlerini sağlıklı psikolojinin ön koşulu kabul etmiştir. Aldatma eylemi ikili ilişkilerdeki sevme eylemindeki bozukluğa denk gelmektedir. Ancak insanın bütün davranışlarında olduğu gibi aldatma eyleminin de altında yaşantının geçmiş yıllarından getirilen bilinçdışı dinamik vardır. İlkel savunmalar ile açığa çıkan eylem asıl arzuyu doyurmayacaktır. İlkel benlikte olan arzu devamlı doyurulmak isteyecektir. Birey tekrar eden eylemler ile doyum arayacaktır. psikoloji, psikolog, terapi, istanbul

Aldatma, kişinin yaşam refahını düşüreceği gibi bireysel psikolojisinin dışında ikili ilişkilerini de doğrudan etkileyecektir. Aldatma davranışı eyleme geçmesi her zaman gözlenemeyebilir, aldatma duygu, düşünce yolu ile de  doyumsuz ilkel bir arzunun doyurulma çabası şeklinde gözlenebilir. Bu davranış kalıbının değişimi, baskılanan kaygının bilince çıkmasıyla mümkündür. İçsel ve dışsal engelleyici etmenlerin, davranış kalıbını ortadan kaldırması mümkün değildir. Kişi, profesyonel destek almaksızın bu zorlantılı yinelemeyi durduramayacaktır. Aldatma konusu üzerine başta Madam Bovary gibi dünya edebiyatında yeri olan edebi eserler incelendiğinde, aldatma ihtiyacı duyan bireyin içerisinde yüzleşmekten korktuğu, varlığı rahatsızlık verici yetersizlik duygusu görünebiliyor. Bu doyumsuz ilkel arzu, ilkel savunmalarla kendini doyurmak ve bütünleşik bir benlik oluşturma çabasındadır. Kişinin eksik benliğini tamamlaması başka nesnelere yönelmesi ile değil, kendi içerisine dönmesi ile mümkündür. Bu farkındalık oluşmadığı noktada zorlantılı tekrarlar, kişinin yaşamını doğrudan olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. psikoloji, psikolog, terapi, istanbul

Psikoloji yazı dizisi, kişilerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen eylemlerin altyapısını anlamlandırma üzerine hazırlanmaktadır. Psikoloji yazı dizisinin devamı için Makaleler sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. psikolog, terapi, istanbul

Call Now Button