İçeriğe geç

Psiko-somatik

Psiko-somatik

psiko, somatik, ağrı, beden, ruh
psiko, somatik, ağrı, beden, ruh

Anahtar Kelimeler: psiko, somatik, ağrı, beden, ruh

Beden ile ruh çok uzun yıllar birbirinden ayrı olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmenin savunucuları günümüzde azalsa da hala beden ile ruh kavramının birbirinden bağımsız olduğu fikrini savunan bilim insanları var. Çoğu zaman bedensel ağrıların fizyolojik ve biyolojik nedenleri araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalar bazen sonuçsuz kalmakta ve fiziksel hastalığın fizyolojik ya da biyolojik nedenleri saptanamamaktadır. Bu durumların sayısı arttıkça, hastalıkların nedenleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar yoğunlaştı. Zaman içerisinde birçok fizyolojik ya da biyolojik nedene dayandığı düşünülen hastalıklar psikolojinin konusu haline geldi. Kaydedilen bu ilerlemeler aynı zamanda “beden ile ruh”‘un bütünleşmesine de zemin hazırladı. Günümüzde birçok biyolojik ya da fizyolojik rahatsızlık aynı zamanda psikolojik olarak da açıklanabilir bir zeminde değerlendiriliyor. Yapılan bu çalışmalar sadece tıp alanından değil aynı zamanda psikanalitik süreç içerisinden de veri ve görüş ile desteklendi.

Psikanalizin doğuşundan önce, J.C. Heinroth (1773-1843) tarafından psikosomatik terimi kullanılsa dahi Sigmund Freud psikanalizi histeri hastaları üzerinden geliştirdi. Sigmund Freud’un katkıları içerisinde psiko-somatik vaka incelemeleri bulunmazken, Freud’u takip eden analistler zaman içerisinde takip ettikleri analizanlarının aktarımları ile fizyolojik olarak gözlenen belirtilerinin paralelliklerini değerlendirmeye almaya başladı.

Özellikle Ferenczi’nin öncülük ettiği psiko-somatik çalışmalar, birçok fizyolojik belirtileri olan hastalığın psikanaliz ile açıklanması ile ilerlemeye ve kabul görmeye devam etti. Bu çalışmalar, hastaların bilinçdışı yıkıcı arzuların bedensel olarak nasıl dışarıya çıktığının da bir göstergesi aynı zamanda. Analizanların çocukluk döneminden beri taşıdıkları yıkıcı bilinçdışı arzuların hem aktarım olarak çıkması hem de fiziksel olarak gözlenmesi zaman içerisinde belki de birçok hastalığın tedavisinin doğrudan psikanaliz ile mümkün olabileceğini de düşündürmektedir.

Bedensel ağrıları yüzünden çok sayıda ilaç kullanmasına rağmen dinmeyen ağrıları olanları, çeşitli tıbbi ve teknolojik materyaller ile tespit edilemeyen fizyolojik hastalıkları hemen her yerde görmek ya da şahit olmak mümkündür. Psikanaliz ve psikanalitik bakış açısının zenginleşmesi, gelişmesi ve kabul görmesi ile psikanaliz sadece ruhsal ağrılar ile değil, aynı zamanda ruhsal ağrıların bedensel yansımaları ile çalışır hale gelmiştir.

Psikoloji yazı dizisinin devamı için makaleler sayfasını ve sosyal medya hesabımızı takipte kalabilirsiniz.